Staden, gigen och tunnelbanan

Staden är ensamhet, människorna som vandrar på våra gator är tillfälliga besökare som snart ska ersättas av andra människor som kommer att gå på samma slitna asfalt och med tiden lämna över till nya människor.
Stockholm hade en ganska lång period då staden stagnerade, befolkningen sjönk från mer än 900000 i början på sextiotalet till ungefär 650000 åren kring början av åttiotalet.
Det blev glest mellan människorna på gatorna, en kavaj som var alltför stor för att kunna fyllas upp. Den sista förorten byggdes i slutet av åttiotalet, Skarpnäck och den sista tunnelbanestationen invigdes i augusti 1994 för mer än tjugo år sedan. I början av seklet kändes det som om staden var ett museum, fylld av byggnader från gångna epoker.
En ganska vanlig uppfattning bland planerare var att Sverige var färdigbyggt och att det var dags att riva många förorter runt om i landet. Förmånliga bidrag utgick och i Göteborg var det tänkt att vart tionde hus skulle bort. Många mindre orter som Finnspång, fick se hur hus byggda trettio år tidigare revs och blev grönområden.  Detta är inte länge sedan.
Vilket fantastiskt misstag! Framtiden är alltid svår att förutse men en sak är säker.

Det är aldrig bra att släppa politiken till ett gäng åldrande politiker besatta av konsensus och utan förmåga till kritiskt tänkande. De flesta reformer de senast decennierna har skapats av en mycket liten grupp som kunnat agera utan den nödvändiga debatt som bör förekomma i alla demokratier. De har varit en politik som byggt på antaganden som mycket sällan eller aldrig ifrågasatts. En formell demokrati men i praktiken en despoti där ifrågasättande alltid bestraffades med förlust av deltagande i besluten. En dekorativ demokrati där riksdagen endast fattade de formella besluten som ett trött transportkompani. Ett samhälle där de som fattade besluten sällan ställdes till ansvar. Ett land utan korruption eftersom korruptionen definierades så att det blev omöjligt att fälla någon. Det är samtidigt meningslöst att kräva rättvisa eftersom det inte finns något intresse av rättvisa eller förändring. Se på Arbetsförmedlingen, en myndighet som inte är intresserad av verkligheten eller de arbetslösa. Var finns opinionen som kräver en omedelbar stängning och överföring av dess resurser till produktiva verksamheter?

Vi lever i en tid där förändringar verkar vara omöjliga och varför då delta i ett samhälle som du inte förmår påverka i någon riktning alls utanför den av eliten förutbestämda inriktningen? Mer avreglering, större skillnader i inkomster, mer utslagning och en ständig ström av billig arbetskraft från andra länder. Varje medborgare bör förstå att det individuella bidraget saknar betydelse i sammanhanget, vi behövs inte längre utan möjligtvis jag och kanske du i tillfälliga gig.

Annonser

Skog

Bagisskogen är en av stadens gröna kilar som sträcker sig mellan Skogskyrkogården och Nackareservatet. Det är en bergig terräng med blandskog och som här nedan lövskog med inslag av ek och bok. Det finns ständigt intressenter som vill komma in och bygga här. Dela den gröna kilen i två delar med en stor genomfartsväg i mitten.
Problemet är att en väg kommer att behövas i framtiden när Bagarmossen får 3000 nya bostäder. På 1960-talet ritade trafikplanerarna in en stor motorväg i dagen naturreservat. En charmig bullermatta som skulle möjliggöra snabb tillgång till det övriga vägnätet. Idag finns det enbart två utfartsvägar.

Den nya tunnelbanekartan

Sedan augusti 1994 har det vare sig byggts eller planerats för nya stationer eller linjer i tunnelbanan. Samtidigt har kapacitetsutnyttjande slagit i taket och antalet invånare i Stockholm har fortsatt att öka. Lösningen blev att för fem år sedan skapa ett nödpaket. Reinfeldt tvingade ihop alla moderata kommunalpampar och skapade en överenskommelse som innebar en stor mängd nya bostäder samt två nya linjer en blå ut till Nacka centrum och en gul linje till Arenastaden som har ett stort antal arbetsplatser.

Så här kommer alltså den nya kartan att se ut om tio år. Den tidigare gröna linjen från Hagsätra har blivit blå och går ihop med Nackagrenen i Sofia.