Stockholm, en psykografisk atlas över staden med förorter

Detta är en kort sammanställning över berörda spänningspunkter i den interpunkterade energiväven kring lokationen 59,30 Nord  och cirka 17 Öst

Albano, hästar, naprapater och ekonomer

Staden kring Brunnsviken är en anomali, ett antal anakronistiska fornlämningar från en kunglig trädgård samt en positivistisk illusion om vetenskapliga framsteg och människans gradvisa utveckling.

 

Annonser