Nationalstadsparken

En bebyggd yta omgiven av fyra motorvägar utgör den så kallade Nationalstadsparkens västra hörn. Här återfinns Haga och Brunnsviken  samt ett par mindre institutioner som ingår i utkanten av Stockholms universitet. Det går att gå längs med den östra kanten av Brunnsviken och uppleva den märkliga blandningen av vildvuxen kulturmark och intensivt exploaterad stad.

Annonser