Staden, gigen och tunnelbanan

Staden är ensamhet, människorna som vandrar på våra gator är tillfälliga besökare som snart ska ersättas av andra människor som kommer att gå på samma slitna asfalt och med tiden lämna över till nya människor.
Stockholm hade en ganska lång period då staden stagnerade, befolkningen sjönk från mer än 900000 i början på sextiotalet till ungefär 650000 åren kring början av åttiotalet.
Det blev glest mellan människorna på gatorna, en kavaj som var alltför stor för att kunna fyllas upp. Den sista förorten byggdes i slutet av åttiotalet, Skarpnäck och den sista tunnelbanestationen invigdes i augusti 1994 för mer än tjugo år sedan. I början av seklet kändes det som om staden var ett museum, fylld av byggnader från gångna epoker.
En ganska vanlig uppfattning bland planerare var att Sverige var färdigbyggt och att det var dags att riva många förorter runt om i landet. Förmånliga bidrag utgick och i Göteborg var det tänkt att vart tionde hus skulle bort. Många mindre orter som Finnspång, fick se hur hus byggda trettio år tidigare revs och blev grönområden.  Detta är inte länge sedan.
Vilket fantastiskt misstag! Framtiden är alltid svår att förutse men en sak är säker.

Det är aldrig bra att släppa politiken till ett gäng åldrande politiker besatta av konsensus och utan förmåga till kritiskt tänkande. De flesta reformer de senast decennierna har skapats av en mycket liten grupp som kunnat agera utan den nödvändiga debatt som bör förekomma i alla demokratier. De har varit en politik som byggt på antaganden som mycket sällan eller aldrig ifrågasatts. En formell demokrati men i praktiken en despoti där ifrågasättande alltid bestraffades med förlust av deltagande i besluten. En dekorativ demokrati där riksdagen endast fattade de formella besluten som ett trött transportkompani. Ett samhälle där de som fattade besluten sällan ställdes till ansvar. Ett land utan korruption eftersom korruptionen definierades så att det blev omöjligt att fälla någon. Det är samtidigt meningslöst att kräva rättvisa eftersom det inte finns något intresse av rättvisa eller förändring. Se på Arbetsförmedlingen, en myndighet som inte är intresserad av verkligheten eller de arbetslösa. Var finns opinionen som kräver en omedelbar stängning och överföring av dess resurser till produktiva verksamheter?

Vi lever i en tid där förändringar verkar vara omöjliga och varför då delta i ett samhälle som du inte förmår påverka i någon riktning alls utanför den av eliten förutbestämda inriktningen? Mer avreglering, större skillnader i inkomster, mer utslagning och en ständig ström av billig arbetskraft från andra länder. Varje medborgare bör förstå att det individuella bidraget saknar betydelse i sammanhanget, vi behövs inte längre utan möjligtvis jag och kanske du i tillfälliga gig.

Annonser

Att skapa en social media strategi

Social Media Strategy Framework 2016

Det finns många sätt att arbeta med sociala medier och det här är ett av dem. Den här modellen fokuserar främst på att bygga varumärket och inte på själva försäljningen. Sociala medier är ingen självklar säljkanal utan kräver tid och innehåll samt research. För att lyckas enligt denna model är det nödvändigt att ta reda på vilka det är som är ”influencers” och om det finns ett socialt sammanhang. Genom att göra en ordentlig research och sedan fokusera på begränsade målgrupper är det möjligt att med en liten budget få ut resultat av social medier.
Stockholm är mycket trendkänsligt och plockar snabbt upp trender från USA inom sociala medier.

Samtiden en science fiction om år 2017

img_3157

Vad är samtiden? Jag upplever mig själv leva i en framtid som blir alltmer underlig. Spänningen mellan Väst och Östblocket är sedan länge försvunnen. Vi lyckades på något märkligt sätt avveckla Sovjetunionen utan att det blev ett destruktivt storkrig. Ryssland vill ta revansch men förutsättningarna är inte alltför goda. Sådant som var fantasier, hemdatorer, att tala utan kostnad med andra sidan jorden har blivit vardag medan bemannande rymdfärder till månen inte har skett sedan 1972. Vi har fantastiska mobiler som förser oss med all möjlig och omöjlig information och underhållning. En globalisering har skett som gör att vi lever  i ett extremt varierat samhälle. Sverige var ett betydligt mer stabilt samhälle med starka institution och ofta svaga människor som hade svårt att påverka myndigheters beslut. Nu måste vi vara starka för att inte marginaliseras och åka ut i marginalerna. Där samhället fortfarande tar hand om oss med patriarkal och auktoritär hand. Du är bara medborgare så länge du kan bära dina egna kostnader genom ditt arbete eller annan inkomst andars blir du undersåte som förväntas lyda och acceptera den förljugna bilden staten, kommunen eller någon annan individ har av dig. Vårt samhälle är snabbt på väg att avlägsna sig från de som är på botten.
Vi rör oss inte längre framåt när rösterna från de som har det sämst i samhället tystnar.

Den ständigt växande staden

Charmigare än så blir det inte.JPG

När jag växte upp på 1970-talet hade staden redan krympt i flera år. De som hade pengar och resurser flyttade ut till olika attraktiva villor eller radhus med vitt eller brunt mexitegel de som blev kvar kunde eller ville inte flytta eller var helt enkelt för gamla. Staden hade få krogar maten var ofta usel och caféerna dog långsamt ut. Sedan kom byggnadsåret 1975, de bruna fasaderna målades, taken sänktes, hyran höjdes och pensionärerna dog av chocken. Den ärorika marschen till ettan för fem miljoner hade börjat.  Ungefär samtidigt började avregleringarna av valuta och finansmarknaden att ta fart och året därpå skulle Milton Friedman få Nobelpriset i ekonomi. Därmed var den sunkiga staden dömd att förvandlas till ett showroom för ”the exclusive way of living” med allt vad det innebär. Låt mig bara påpeka innan detta blir en litania över tidens gång,
Kaffet har verkligen blivit oändligt mycket bättre för att inte tala om maten och de vegetariska alternativen är verkligen utmärkta. Det är alltså svårt att säga att allt blivit sämre men de skillnader vi bygger in i boendet sedan ett par decennier kan mycket väl komma att bli grunden för ett mycket orörligt och destruktivt samhälle som mer liknar Sau Paulo idag än Stockholm 1975.

Dags för dig att investera i Champagnefonden

Kära vän nu är det äntligen dags för dig att förvalta dina (men snart mina) pengar bättre.
Här kommer ett unikt erbjudande riktat speciellt till dig (som förhoppningsvis blivit tappad bakom en vagn).
Vi på Tzing equity proffessional investment banking LTD erbjuder en fullkomligt unik sparform som ger en extremt god avkastning till 0% procents förvaltningsavgift per år,
Pengarna låses i fonden på tio år vilket gör att fonden fungerar som ett utmärkt pensionssparande. 1000 kronor investerade ger tillbaka 100 kronor efter 10 år. Det finns ingen på marknaden som kan erbjuda bättre garanterad återbäring (tycker vi).
För dina investerade slantar kommer herr Tzing att åka runt Europa och samla in mer pengar och berätta hur förträfflig han är och hur smart det är att investera i denna gyllne fond. Dessutom kommer en grotesk mängd Champagne att förtäras på vägen, när sedan pengarna tar slut eller försvinner på annat märkligt sätt kommer resterande belopp att låsas i pantburkar samt lastpallar mot en mindre avgift som går att hämta ut efter tio år
det vill säga 2027.
Med vänliga Hälsningar
Mr.Tzing
Delirium Tremens Master

Om de misslyckanden som går att undvika.

Svenska wikipedia saknar en bra definition av misslyckande till skillnad från den engelska varianten som är mycket omfattande. Det går ur ett individuellt och samhällsperspektiv se och agera utifrån att slutsatser dras och omsätts i handling att förändra eller påverka utgången innan problemet uppstår. Händelser som återkommer går alltså att förutse och undvika. Men först när vi lär oss att känna igen dem. Då är de möjliga att lära sig av men också svåra att åtgärda eftersom de är kopplade till mönster och berättelser om oss själva som vi bär med oss. Ett misslyckande  är inte alltid ett objektivt faktum utan beror på åskådarens position. Att vara överläkare på Rikshospitalet i Köpenhamn kan känns tungt om ens bror råkar vara nobelpristagare. Det finns ett generellt problem att ju närmare hur vi kommer oss själva desto mer förvirrade och ovetenskapliga blir vi. Det är mycket lättare att studera galaxer 10 miljarder ljusår bort än vår mörka själ.
När det gäller att bryta mönster handlar det om en viss besatthet eller att skriva om sin historia. Så denna lilla mini-serie kommer att fördjupa sig i olika sätt att skriva om den egna historien.

 

Det unika misslyckandets natur

Bilden ovan är från ett kafé i Hornstull som fick lägga ner efter ett år. Att företag går i konkurs och misslyckas är mycket vanligt. De är få företag som har mer än en anställd och klarar sig längre än tre år.

Det finns egentligen två typer av misslyckanden, upprepade och unika . Unika misslyckanden inträffar en gång och är utanför vår kontroll. Det kan vara lågkonjunktur eller en naturkatastrof till exempel men även en teknikförändring som övergången till digitala kameror eller videobutikens sorgerliga försvinnande.
Frågan är vad vi kan lära av en sådan händelse. En vanlig reaktion är att förbereda sig för nästa gång exakt samma sak händer. Ett logiskt felslut. En katastrof upprepar sig mycket sällan på samma sätt. Sannolikheten att Tsunamin drabbar Thailand igen är mycket låg. Det krävs en extrem jordbävning som den i Indonesien en av de starkaste i modern tid sker på havsbotten igen. Därför är det svårt att förbereda sig inför ett sådant scenario. Vad som däremot sannolikt kommer att ske de närmast 12 åren är att ett större antal svenskar kan komma att behöva evakueras på grund av en väpnad konflikt eller en annan typ av naturkatastrof. Det går att förbereda sig för. Vi måste alltså efter varje misslyckande se om det var en unik händelse eller ett mönster som det går att lära sig av se när det uppstår. Det kan röra sig om cashflow, marknadsföring eller andra åtgärder, handlingar som är återkommande i livet eller i affärsvärlden.
Begreppet ”Proaktivitet” blir i detta sammanhang mycket viktigt eftersom det hjälper oss att vara mer förbereda. Hur kan vi undvika att misslyckas i samband med marknadsföringen eller se till att likviditeten i företaget förblir solid.
I morgon tar jag upp den typen av misstag som är möjliga att undvika.

 

Om att misslyckas


För ett tag sedan var jag med i Meet-up grupp med tema: att misslyckas/ to fail. Syftet med gruppen var att alla i gruppen skulle presentera sina misslyckanden för varandra. Dessvärre misslyckades gruppen att hålla möten regelbundet och är på väg att läggas ner. Att misslyckas är mycket skambelagt i vår kultur. Vi talar sällan om våra misslyckade yrkesval eller oavslutade studier. Det är betydligt mer accepterat att avsluta en relation än att bli uppsagd på jobbet.
Det svenska versionen av wikipedia saknar ett eget uppslags ord för att  ”misslyckas” som ett uppslagsord. Det engelska ordet ”failure” är betydligt mer omfångsrikt. En snabb slagning på sv.bab.la antyder att översättningen är relevant.  Som egenföretagare får jag ofta höra att det går att lära sig av misslyckanden och att varje entreprenör har minst tre misslyckanden bakom sig.
Det går att definiera misslyckanden på en rad olika sätt:
Är de av tillfällig art, olyckliga engångstillfällen eller är det ett mönster som upprepar sig.
De tillfälliga misslyckandena kan var rena olyckshändelser medan de återkommande misslyckanden ofta innehåller en stor dos av personliga egenskaper som av olika anledningar (jag återkommer till detta) är svåra att ändra på.
Denna vår kommer att innehålla en rad bloggposter om att misslyckas och vad vi kan göra åt detta….

Om logik och mystik i skymningslandet

Den svala vintern bjuder på en rad mystiska skymningar och dagrar, det beror delvis på att vi nästan bor på Nordpolen. I tropikerna stiger solen upp och ned på några minuter. Detta skapar utmärkta tillfällen att ta vackra skymningsbilder. Den mörkaste delen av året så är hela dagen en ända lång  gryning och skymning. Därför är appen ”sol” användbar. Det går att se när solnedgången och ljuset på himlen är vackert blått.


Tystnadens torn


Ibland är det bäst att vara tyst, i flera år tyckte jag att det var meningslöst att uttrycka sin åsikt. Det fanns så många människor som ville synas och vara viktiga på olika sätt att mina tankar egentligen var överflödiga. Detta är tidsåldern för de socialt anpassade, extroverta människorna. Jag som föredrar tystnaden gillade inte alls detta.
Att vara social kan vara mycket krävande och fungerar bäst i måttliga doser. För att komma över denna begränsning åkte jag på kurs till Holland. Där var vi tillsammans hela dagen, varje dag i en månads tid. Insåg att jag inte hade något att säga till de andra och att de inte verkade ha något att säga mig.
Ett torn är en plats med bra utsikt, där syns sådant som är långt borta ovanför marken. Världen blir mindre platt. Att vara tyst i ett torn är att se världen och begrunda den utan att själv bli sedd. Ett tillstånd av osynlighet men när tankar inte testas stelnar de och växer inte längre. Därför kan det vara värt att i utvalda sammanhang pröva idéer, då och då.
Det kan också handla om rädslan att misslyckas, varje gång vi försöker göra något finns möjligheten att misslyckas, missförstås och fördömas. Till sist lär vi oss att det är bäst att inte göra någonting alls utan sitta still i båten och låta dårarna styra då de låter oss vara ifred. Tyvärr hamnar vi snart på grund men innan dess är situationen uthärdlig. De goda människornas passivitet brukar vara anledningen till att saker går åt helvete.